köynək

köynək
is.
1. Bədənin yuxarı hissəsinə geyilən yüngül geyim. İpək köynək. Miləmil köynək. Köynək tikdirmək. Köynəyini ütüləmək. – <Qız:> Keçən il burada student olurdu, həmişə evdə bir köynəkdə oturardı. Ç.. Nazlı əynindəki tünd şabalıd rəngli . . köynəyini çıxartdı. . S. Rəh.. // məc. Libas, paltar mənasında (adətən rəng adları ilə). Yaşıl köynəyini geyinir meşə; Yaxama quş kimi qonur bənövşə. S. V.. Köynəyi al ipək lalə; Zərif, qəşəng, göyçək lalə. M. R..
2. Musiqi alətlərini və s. -ni qoymaq üçün parçadan və s. dən tikilmiş torba; çexol. . . Bəlli Əhməd sazı ipək köynəkdən çıxartdı. «Koroğlu». Çıxartsın köynəkdən Ələsgər sazı; Genə cuşa gəlsin eşqi, avazı. . A. Ə.. <Pərşan:> İki dəqiqə keçməmiş xüsusi köynək içində saxlanan sazı gətirdi. M. İ..
3. tex. Örtük, sipər. . . Qoruyucu köynək həncama vasitəsilə birləşdirilmiş oynaqlı iki yarımhissədən ibarətdir. M. Süleymanov.
4. Baramanın iç qatı. // Buğdanın üstündə olan nazik qabıq.
5. məh. Arabanın dəmir oxunun yerləşdiyi ağac hissə.
◊ Köynək-köynək (bir köynək) ət tökmək – bərk utanmaq, xəcalət çəkmək, pərt olmaq, xəcil olmaq, xəcalətindən yerə girmək. Qədir buraxıldısa da, məscid həyətində bir köynək ət tökdü. M. C.. <Nəcəfalı:> Bu gün qolu-qıçı sınanları yığıb şəhərə apardıqlarını eşidəndə köynək-köynək ət tökmü- şəm. B. Bayramov. Köynəyinin yaxasından keçirmək etnoqr. – övladlığa götürmək əlaməti olaraq körpə uşağı köynəyinin yaxasından keçirməkdən ibarət köhnədənqalma adət. Xala, qızı köynəyinin yaxasından keçirib, özünə övlad etmişdi. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • KOYN — Infobox Radio station name = KOYN city = Paris, Texas area = Paris branding = slogan = Todays Best Country airdate = 1987 12 08 (as KSMP) frequency = 93.9 MHz format = Country music power = erp = 50,000 watts haat = 150.0 meters class = C2… …   Wikipedia

  • köynəkcək — z. Köynəksiz, əynində köynək olmadığı halda, bədəni açıq. Bu halda qalmaqaldan Hatəmxan ağa və Şahbaz bəy yatdıqları damdan yuxudan . . köynəkcək Müsyö Jordanın səsinə yüyürürlər. M. F. A.. Başımız qırxılı, ya birçək idi; Biri donsuz, biri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köynəx’ — (Ağdaş, Mingəçevir, Şəki) 1. baramaqurdunun üstündəki nazik pərdə (Şəki). – Qurdun üsdündə ciğara kimi qalır, una diyillər köynəx’ 2. buğdanın nazik qabığı (Ağdaş); – Bu buğdanın köynəyi var …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • köynəklik — sif. 1. Köynək tikilməyə yarar. Köynəklik parça. 2. is. mənasında. Köynək tikmək üçün yarayan parça. <Pərzad:> <Oğlum> bir gün olmaz ki, əliboş gəlsin. Bir gün tumanlıq alır, bir gün köynəklik alır. . N. N.. <Çimnaz>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köynəkli — sif. Köynək geymiş əynində köynək olan. Köynəkli adam. İpək köynəkli uşaq. – Döyülən sarı köynəkli gənc bir qadın idi. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köynək-şalvar — is. Köynək və şalvardan ibarət üst geyimi komplekti. Köynəkşalvar tikdirmək. – Sirat xaki köynək şalvarda tərdən islanırdı. Ə. Ə.. <Nərimanın> ayaqlarında uzunboğaz çəkmə, əynində sürməyi yun parçadan köynək şalvar var idi. İ. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köynək-tuman — is. Köynək və tumandan ibarət alt geyim komplekti; dəyişək. Ağ köynək tuman. Köynək tuman almaq. – . . Mən sənə köynək tuman yumağa gəlmişəm. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köynəkcik — is. Kiçik köynək, balaca köynək. Uşaq köynəkciyi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köynək — (Biləsuvar) arabanın dəmir oxunun yerləşdiyi ağac hissə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tuman-köynək — is. Tuman və köynəkdən ibarət alt geyimi (komplekti). Sila soldatların tuman köynəklərini yuyub, kolun üstünə sərdiklərini gördü. S. Vəliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”